- Top billedet

Kvalitetssikring

Sikring af kvalitet er for os en selvfølge!

Indenfor det lægefaglige område har kvalitet været tænkt på længe før, at det blev moderne, at iscenesætte kvalitetssikring i offentlige og private virksomheder.

Allerede Hippokrates (ca. 460-370 før kristus) nedskrev etiske og kollegiale regler for læger og lægegerning. Den betegnes asklepiade-eden, og er oversat af J.L. Heiberg. Det danske lægeløfte blev sat i kraft i 1815, og har samme ordlyd i dag, som dengang, og afgives af alle danske læger.

 

Klik og læs mere

 • Asklepiade-eden

  Idet jeg kalder lægeguden Apollon, Asklepios, Hygaia og Panakeia til vidne samt alle guder og gudinder, sværger jeg at ville holde efter evne og bedste skøn denne ed og kontrakt. Jeg vil agte den, der har lært mig kunsten, lige med mine forældre og dele mit brød med ham og, når han behøver det, yde ham hans fornødenheder.

   

  Hans afkom vil jeg agte lige med mine brødre og lære dem denne kunst, hvis de ønsker at lære den, uden honorar. Forskrivning, forskrifter og videnskabelig undervisning og al anden lærdom vil jeg meddele mine og min lærers sønner samt elever, der har sluttet kontrakt og er taget i ed efter lægelaugets lov, men ingen anden.

   

  Diætetiske forskrifter vil jeg benytte til de syges gavn efter evne og bedste skøn, og hindre dem, der kan volde skade og fortræd. Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke udlevere nogen dødelige gifte eller give noget sådant råd, ej heller give nogen kvinde fosterfordrivende midler.

   

  Jeg vil bevare mit liv og min kunst rent og fromt. Jeg vil ikke skære for sten, men overlade det til specialisterne. I de huse, hvor jeg kommer, vil jeg komme til gavn for de syge, idet jeg holder mig fjern fra al bevidst uret og forførelse både i andre henseender og i kønslig, både over for kvinder og mænd, fri og slaver.

   

  Hvad jeg ser og hører i min praksis eller uden for praksis i menneskenes liv, hvad som ikke bør komme ud, det vil jeg fortie, idet jeg anser sligt for embedshemmelighed. Når jeg handler efter denne ed og ikke bryder den, så lad det forundes mig at nyde godt både af mit liv og af min kunst, idet jeg nyder anseelse hos alle mennesker til evig tid. Men overtræder jeg den, og bliver ménsvoren, da times det mig det modsatte heraf.

 • Lægeløftet

  Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

På Frederiksstadens Klinik arbejder vi dagligt med kvalitetssikring, idet klinikken er fokuseret på, at levere sundhedsfaglig høj diagnostisk kvalitet, som er betinget af en løbende sikring af den samlede faglige og driftsmæssige kvalitet.

Vi efterlever helt naturligt kerneindholdet i lægeløftet, og Frederiksstadens klinik er Akkrediteret i henhold til DKKM´s Sygehus standarder, under navnet ”Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik Aps.”. Se mere her.

 

Ekstern Kvalitetssikring viser (eKVIS 2017):

 

at 98 % af vore patienter vil anbefale klinikken til andre 

at 100 % af vore patienter har haft tillid til at de har fået den rette behandling i klinikken, og

at 100 % har fået undersøgelsesresultaterne videregivet til rette sted, hvor der var behov for dem.

 

Intern Kvalitetssikring viser (Journalaudit):

 

at 99 % af vore undersøgelser besvares indenfor 4 arbejdsdage og

at 90 % af  vore undersøgelser besvares indenfor 1 arbejdsdag

 

Intern og ekstern Kvalitetssikring viser:

 

at ingen patienter har oplevet infektioner efter invasive eller semiinvasive procedurer i 2017 og 2018 (jan-sept.)

 

Vi er foretager konstant forbedringer på baggrund af ny viden og teknologisk udvikling, - hvis der bare er noget, som kan gøres bedre. Derfor er vi også åbne for dine input, og i vores venteværelse kan du skrive RIS/ROS til os, eller du kan skrive en mail ved at trykke i feltet "SKRIV TIL KLINIKKEN" nederst på denne side.

 
Vi er godkendt, uden anmærkninger, ved Sundhedsstyrelsens sidste tilsyn, og du kan se rapporten under navnet "SPECIALLÆGESELSKABET FREDERIKSSTADENS RØNTGEN- OG ULTRALYDSKLINIK ApS.", Se mere her

Siden tilsynet er udført er tilsynsfunktionen flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Styrelsen for patientsikkerhed, og linket fungerer ikke altid, men linket til Speciallægeselskabet Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik fremgår af følgende link: Tilsynsrapporter

Ved behov for, men manglende mulighed for tilgang til, at kunne læse rapporten, anbefales kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed.

 

Juridiske informationer til offentliggørelse:

I henhold til Sundhedsloven § 42, Stk. 4 har den dataansvarlige på Frederiksstadens rtg. og ul. klinik givet tilladelse til, at lægesekretærer ansat på klinikken, kan foretage opslag i de elektroniske systemer, som indeholder klinikkens patientdata, i henhold til lovgivningen i § 42 stk. 1.

Tilladelsen er givet til personerne i nævnte personalegruppe for, at de kan varetage relevante funktioner og opgaver i forbindelse med sekretærarbejdet, som er forbundet med patienternes forløb i klinikken.

 

 Opdatering af Frederiksstadens Kliniks hjemmesider er sidst foretaget d. 30-09-2018 af LeC.

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere