- Top billedet

For læger og sundhedspersonale

Klinik Information

Ledende Speciallæge Shohreh Vakili,

Frederiksstadens Røntgen- og Ultralyds Klinik | St. Kongensgade 90 A, 1264 København K

CVR. nr. 40 47 55 83

Ydernummer: 20 17 58

Lokationsnummer: 579 000 241 1052

Telefonnummer: 33 13 43 26

Fax: 33 13 43 24

 

Fagområde

Diagnostisk Radiologi

Der tilbydes alle former for billeddiagnostik med Røntgen og Ultralyd samt Mammografi, hvor vi er i tæt samarbejde med Herlev Hospital/Rigshospitalet og udreder patienter for begge hospitaler.

Undersøgelsestilbuddene kan ses her >

 

Akutte undersøgelser

Akutte undersøgelser kan udføres efter direkte aftale mellem henvisende læge og klinikkens ansvarlige læge, som kan kontaktes på mobil 26 57 54 62 indenfor klinikkens åbningstid. Ved kontakten aftales samtidigt hvorledes svar på undersøgelsesresultatet skal afgives (telefonisk/edifact/fax) og hvornår.

 

"EKSPRES" undersøgelser

"EKSPRES" undersøgelser foretages

                                                                mandag til torsdag kl. 9:30 - 11:30 og 13:30-15:30,

                                                                samt fredag             kl. 9:30 - 11:30.

"EKSPRES" undersøgelser (undersøgelser uden akut indikation, men hvor der ønskes en hurtig undersøgelse) udføres dagligt i klinikkens åbningstid med røntgenoptagelser af skelettet/thorax, men omfatter IKKE columna udover et enkelt afsnit ad gangen (cervicalis eller thoracalis eller lumbalis). Således kan mammografi, HSG og UL ikke udføres uden at der skal bestilles tid. Ved røntgenundersøgelser af skelettet incl. thorax, er den elektive ventetid dog generelt meget kort, i form af få dage, og det er oftest en fordel at bestille tid, hvis man ikke vil vente i venteværelset.

Ved "EKSPRES" undersøgelser skal pt. blot henvises, hvorefter pt. kan møde op i klinikken og få udført undersøgelsen. Lidt ventetid i klinikken må dog påregnes, da vi ikke kan udføre undersøgelser før henvisning foreligger (RefHost henvisning ved sygesikringsptt) og patienten er visiteret af den ansvarlige speciallæge.

 

OBS patient handicap

Klinikken er beliggende i stueplan, og vi kan modtage kørestolspatienter i smalle og almindelige kørestole, men ikke hvis der er tale om brede kørestole. Dette skyldes, at dørene til klinikken er af gennemsnitlig størrelse, og patienterne kan ikke komme ind i undersøgelsesrummene i kørestol, hvis denne er over normal størrelse.

Ved ønske om røntgen undersøgelser, - herunder mammografi, skal pt. have en vis standfunktion, idet undersøgelserne ellers ikke kan foretages med tilstrækkelig kvalitet. Ved tvivl anbefales kontakt til klinikken mhp. den nødvendige egenfunktion hos patienten i forhold til den ønskede undersøgelse.

 

Indikationer og forløb

www.sundhed.dk foreligger information fra Region Hovedstaden til praksis omkring regionens holdninger til indikationsstillinger i diagnostik af bevægeapparatets patologi, samt Region Hovedstadens holdninger til indikationsstillinger i relation til kræftpakke forløb,

 

Patient henvisninger

I henhold til § 9 i sundhedsstyrelsens ”bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter” (bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændring i bekendtgørelse nr. 1090 af 3. september 2007, retsinformation.dk.), er der pålagt os, at informere om retningslinjer i relation til patient henvisninger:

 

Hvem kan henvise?

Vi modtager først og fremmest henvisninger fra alle praktiserende læger/speciallæger med ydernummer i Region Hovedstaden, idet vi som speciallæge praksis, med ydernummer og overenskomst med sygesikringen, har et hovedansvar for at servicere sygesikringspatienterne i Region Hovedstaden.

 

Herudover kan alle læger henvise til undersøgelser, men skal være opmærksomme på, at hvis ikke patienten er henvist som sygesikringspatient, vil der skulle foregå afregning for undersøgelserne på anden måde, afhængig af patientens indgang til klinikken (privat patient/forsikringspatient og lignende).

 

Henvisningens Udformning (Af henvisningen skal fremgå)

1. Patient navn, adresse, cpr. nummer. (Der må også gerne fremgå telefonnummer til patienten). Dén, der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om den kliniske problemstilling der berettiger undersøgelsen.

2. Ønsket undersøgelse/undersøgelser skal fremgå.

3. Dén, der henviser til en røntgenundersøgelse, skal på henvisningen oplyse om tidligere relevante røntgenundersøgelser, som han/hun har kendskab til.

4. Der skal oplyses om graviditetsforhold, når dette er relevant.

5. Det skal fremgå af henvisningen hvem der har udfyldt den.

 

Berettigelse af undersøgelse / risikovurdering

Sundhedsstyrelsen forlanger, at patienten principielt skal være informeret om risikoen ved undersøgelsen i forbindelse med henvisningen, og afgive informeret samtykke. Derfor skal dén, der henviser til en røntgenundersøgelse, sørge for, at undersøgelsen er berettiget, idet både tilstanden hos den person, der røntgenundersøges i forbindelse med diagnosticering og behandling af en sygdom, og det forventede resultat af undersøgelsen, skal indgå i vurderingen af berettigelsen. I vurdering af berettigelsen skal også indgå anvendelse af alternative diagnostiske metoder der ikke er baseret på ioniserende stråling.
 

For at kunne foretage risikovurdering ses nedenfor en oversigt over patientdoser og risici, og der er foretaget sammenligning med anden almindelig adfærd i form af flyvning, bilkørsel, gåture og cykling.

Der kan også læses om stråling i Danmark på strålingsguiden klik her >

 

Som det fremgår, er risikoen ved samtlige undersøgelser fra lav til negligerbar! Dette skal sættes i relation til behovet for at udelukke en patologisk tilstand samt konsekvensen af manglende diagnostik af en patologisk tilstand.

 

 

Risici ved røntgenundersøgelser, - og ved livet…

Baggrundsstrålingen, som alle danskere får er ca. 3 mSv pr. år.


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 
 
 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 
 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 
 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 
 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 
 
 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 
 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 
 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 
 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 
 
 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 
 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 
 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 
 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 
 
 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 
 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 
 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 
 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 
 
 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 
 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 
 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 
 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 
 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 
 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 
 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 
 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 
 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 
 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 
 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 
 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 
 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 
 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 
 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 
 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 
 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 
 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 
 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Risiko for dødelig Cancer

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

< 1.0 pr. million

Hoved, Skulder, Hals

6 pr. million

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

10 pr. million

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

20 pr. million

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

1.3 pr. million


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t. antal cigaretter røget

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

8

Hoved, Skulder, Hals

48

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

74

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

148

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

9


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

40 – 60 km

Hoved, Skulder, Hals

240 – 360 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

400 – 600 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

570 – 950 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

50 – 80 km


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

4 – 6 km

Hoved, Skulder, Hals

24 – 36 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

40 – 60 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

57 – 85 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

5 - 8 km


Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 
 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 
 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 
 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 
 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 
 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 
 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 
 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 
 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Risiko for dødelig Cancer

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

< 1.0 pr. million

Hoved, Skulder, Hals

6 pr. million

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

10 pr. million

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

20 pr. million

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

1.3 pr. million


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t. antal cigaretter røget

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

8

Hoved, Skulder, Hals

48

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

74

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

148

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

9


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

40 – 60 km

Hoved, Skulder, Hals

240 – 360 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

400 – 600 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

570 – 950 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

50 – 80 km


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

4 – 6 km

Hoved, Skulder, Hals

24 – 36 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

40 – 60 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

57 – 85 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

5 - 8 km


Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

 

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

 

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

 

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

 

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

 

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

 

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

 

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

 

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

 

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Risiko for dødelig Cancer

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

< 1.0 pr. million

Hoved, Skulder, Hals

6 pr. million

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

10 pr. million

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

20 pr. million

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

1.3 pr. million


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t. antal cigaretter røget

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

8

Hoved, Skulder, Hals

48

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

74

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

148

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

9


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

40 – 60 km

Hoved, Skulder, Hals

240 – 360 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

400 – 600 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

570 – 950 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

50 – 80 km


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

4 – 6 km

Hoved, Skulder, Hals

24 – 36 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

40 – 60 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

57 – 85 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

5 - 8 km


Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Risiko for dødelig Cancer

< 1.0 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

8

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

40 – 60 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

4 – 6 km

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

Risiko for dødelig Cancer

6 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

48

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

240 – 360 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

24 – 36 km

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

Risiko for dødelig Cancer

10 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

74

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

400 – 600 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

40 – 60 km

Middeldosis** (mSv)

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Risiko for dødelig Cancer

20 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

148

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

570 – 950 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

57 – 85 km

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Risiko for dødelig Cancer

1.3 pr. million

Sv.t. antal cigaretter røget

9

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

50 – 80 km

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

5 - 8 km

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Risiko for dødelig Cancer

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

< 1.0 pr. million

Hoved, Skulder, Hals

6 pr. million

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

10 pr. million

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

20 pr. million

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

1.3 pr. million


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t. antal cigaretter røget

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

8

Hoved, Skulder, Hals

48

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

74

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

148

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

9


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

40 – 60 km

Hoved, Skulder, Hals

240 – 360 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

400 – 600 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

570 – 950 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

50 – 80 km


Røntgen-

undersøgelse

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

4 – 6 km

Hoved, Skulder, Hals

24 – 36 km

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

40 – 60 km

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

57 – 85 km

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

5 - 8 km


Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17


Røntgen-

undersøgelse

Risiko for dødelig Cancer

Sv.t. antal cigaretter røget

Sv.t antal kørte kilometer i bil (fører/passager)*

Sv.t antal gåede/cyklede kilometer *

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), Hænder, Arme, Ben, Fødder.

< 1.0 pr. million

8

40 – 60 km

4 – 6 km

Mindre end 0,1

Hoved, Skulder, Hals

6 pr. million

48

240 – 360 km

24 – 36 km

0,1 – 0,3

Mammografi, Hofter, Rygsøjle, Bækken

10 pr. million

74

400 – 600 km

40 – 60 km

0,3 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

20 pr. million

148

570 – 950 km

57 – 85 km

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

1.3 pr. million

9

50 – 80 km

5 - 8 km

Ca. 0,17

(TABEL 1) © 2013 Frederiksstadens Klinik

 

Eller udtrykt på andre måder:

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 
   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 
 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 
 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 
 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 
 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 
 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 
 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 
 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 
 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 
 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 
 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 
 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 
 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 
 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 
 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 
 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 
 
 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, skulder, hals

0,1 – 0,3

Mammografi

0,1-0,6

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,2 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17

Røntgen-

undersøgelse

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

 

Hoved, skulder, hals

3-4 uger

Mammografi

3-7 uger

Hofter, Rygsøjle, Bækken

1 – 6 mdr.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

1-3 år

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

3-4 uger

Røntgen-

undersøgelse

Øget risiko for at få en Cancer af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

0,000001

Hoved, skulder, hals

0,00001 - 0,000001

Mammografi

0,00001 - 0,00005

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,00005

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

0,002

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

0,00005

Røntgen-

undersøgelse

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

33,000001 %

Hoved, skulder, hals

33,00001 %

Mammografi

33,00003 %

Hofter, Rygsøjle, Bækken

33,00005 %

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

33,002 %

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

33,00005 %

Røntgen-

undersøgelse

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 
 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 
 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 
 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 
 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 
 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 
 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 
 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 
 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, skulder, hals

0,1 – 0,3

Mammografi

0,1-0,6

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,2 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17

Røntgen-

undersøgelse

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

 

Hoved, skulder, hals

3-4 uger

Mammografi

3-7 uger

Hofter, Rygsøjle, Bækken

1 – 6 mdr.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

1-3 år

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

3-4 uger

Røntgen-

undersøgelse

Øget risiko for at få en Cancer af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

0,000001

Hoved, skulder, hals

0,00001 - 0,000001

Mammografi

0,00001 - 0,00005

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,00005

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

0,002

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

0,00005

Røntgen-

undersøgelse

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

33,000001 %

Hoved, skulder, hals

33,00001 %

Mammografi

33,00003 %

Hofter, Rygsøjle, Bækken

33,00005 %

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

33,002 %

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

33,00005 %

Røntgen-

undersøgelse

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

 

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

   

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

 

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

 

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

 

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

 

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

 

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

 

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

 

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

 

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, skulder, hals

0,1 – 0,3

Mammografi

0,1-0,6

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,2 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17

Røntgen-

undersøgelse

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

 

Hoved, skulder, hals

3-4 uger

Mammografi

3-7 uger

Hofter, Rygsøjle, Bækken

1 – 6 mdr.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

1-3 år

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

3-4 uger

Røntgen-

undersøgelse

Øget risiko for at få en Cancer af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

0,000001

Hoved, skulder, hals

0,00001 - 0,000001

Mammografi

0,00001 - 0,00005

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,00005

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

0,002

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

0,00005

Røntgen-

undersøgelse

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

33,000001 %

Hoved, skulder, hals

33,00001 %

Mammografi

33,00003 %

Hofter, Rygsøjle, Bækken

33,00005 %

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

33,002 %

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

33,00005 %

Røntgen-

undersøgelse

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Middeldosis** (mSv)

Mindre end 0,1

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

 

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,000001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Middeldosis** (mSv)

0,1 – 0,3

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,000001

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00001 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Middeldosis** (mSv)

0,1-0,6

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-7 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00001 - 0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00003 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Middeldosis** (mSv)

0,2 – 2,5

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1 – 6 mdr.

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Middeldosis** (mSv)

2,5 - 17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

1-3 år

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,002

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,002 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Middeldosis** (mSv)

Ca. 0,17

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

3-4 uger

Øget risiko for at få en Cancer af us.

0,00005

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

33,00005 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Mindre end 0,1

Hoved, skulder, hals

0,1 – 0,3

Mammografi

0,1-0,6

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,2 – 2,5

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17

Røntgen-

undersøgelse

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

 

Hoved, skulder, hals

3-4 uger

Mammografi

3-7 uger

Hofter, Rygsøjle, Bækken

1 – 6 mdr.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

1-3 år

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

3-4 uger

Røntgen-

undersøgelse

Øget risiko for at få en Cancer af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

0,000001

Hoved, skulder, hals

0,00001 - 0,000001

Mammografi

0,00001 - 0,00005

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,00005

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

0,002

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

0,00005

Røntgen-

undersøgelse

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

33,000001 %

Hoved, skulder, hals

33,00001 %

Mammografi

33,00003 %

Hofter, Rygsøjle, Bækken

33,00005 %

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

33,002 %

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

33,00005 %

Røntgen-

undersøgelse

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Røntgen-

undersøgelse

Middeldosis** (mSv)

Tid for samme dosis fra baggrunds strålingen

Øget risiko for at få en Cancer af us.

Samlet risiko for at få cancer efter us., idet alm. livstids risiko er 33 %

Livstidsrisiko for kræft, som følge af us.

Thorax (lungebillede), hænder, arme, ben, fødder.

Mindre end 0,1

 

0,000001

33,000001 %

Negligerbar risiko

< 1 ud af 1.000.000.

Hoved, skulder, hals

0,1 – 0,3

3-4 uger

0,00001 - 0,000001

33,00001 %

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

Mammografi

0,1-0,6

3-7 uger

0,00001 - 0,00005

33,00003 %

Minimal risiko

1:200.000 – 1:100.000

Hofter, Rygsøjle, Bækken

0,2 – 2,5

1 – 6 mdr.

0,00005

33,00005 %

Meget lille risiko

1/100.000 – 1/10.000.

Barium us af Mavesæk, Tyndtarm, Tyktarm, samt Nyrer og Blære

2,5 - 17

1-3 år

0,002

33,002 %

Lav risiko

1/10.000 – 1/1.000.

Stråleeksponering ved 18 timers flyvning i 13 km højde

Ca. 0,17

3-4 uger

0,00005

33,00005 %

Minimal risiko

1/1.000.000 – 1/100.000.

(TABEL 2) © 2013 Frederiksstadens Klinik

*: ”DTU risiko i trafikken, 2000-2007”

**: Middeldosis: målt ud fra middelværdien af de målte patientdoser ved en undersøgelse.

 

Som det fremgår af tabellerne, udgør stråledoserne, ved alle de almindeligt forekommende undersøgelser på Frederiksstadens Klinik, brøkdele af den almindelige gennemsnitlige stråledosis, som alle danskere får ved at bo i Danmark i et år. Ved ønske om mere oplysning om strålerisiko se her >>

 

Henvisninger sendes til

Ydernummer: 200 514

Når pt. henvises som sygesikringspatient, så SKAL der foreligge henvisning via RefHost, før vi kan undersøge patienten via RefHost henvisningshotel til EDI-Lokationsnummer: 5 790 001 353 209.

 

Når pt. henvises under anden afregning kan pt. også henvises via papirhenvisninger, som kan medgives patienten, sendes til FAX nr. 33 13 43 24, eller til Frederiksstadens Røntgen- og Ultralydsklinik, St. Kongensgade 90 A, 1264 København K.
Klinikken kan også kontaktes på telefon 33 13 43 25 eller 33 13 43 26 ved tvivl.

 

Svar på undersøgelser

Svar afgives via edifact, og ved behov for akut svar/ information kontaktes henvisende person efter aftale.

Svar kan ved ønske også afgives pr. brev eller pr. fax. Ønsket skal blot meddeles i henvisningsteksten.

 

Akutte undersøgelser

Hovedparten af vore undersøgelser er elektive, men vi foretager også akutte undersøgelser.

 

AKUTTE undersøgelser kan udføres efter direkte aftale mellem henvisende læge og klinikkens ansvarlige læge.

Ved behov for akut undersøgelse kontaktes klinikken på tlf. 33 13 43 25 / 33 13 43 26, for nærmere aftale om tidspunkt og undersøgelsestype eller den driftsansvarlige læge kan kontaktes på mobil 26 57 54 62 indenfor klinikkens åbningstid.

Ved kontakten aftales samtidigt hvorledes svar på undersøgelsesresultatet skal afgives (telefonisk/edifact/fax) og hvornår.

 

Svar på de akutte undersøgelser foretages direkte til henvisende instans af speciallægen, som har udført undersøgelsen på Frederiksstadens klinik. Det er således vigtigt med telefonnummer til henvisende læge for at kunne afgive svar på undersøgelsen.

 

Kontakt til ansvarlige speciallæge på Frederiksstadens Rtg. og UL klinik

På Frederiksstadens Klinik findes også en direkte telefon til den ansvarlige speciallæge. Nummeret kan oplyses til henvisende sundhedspersonale på forespørgsel, - efter oplysning om, hvor man ringer fra.

Telefon+45 33 13 43 26

patient

 

Telefontider

Man - Tors
kl. 9 -12 og 13 -15.45

Fredag
kl. 9 -12 

 

 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere