- Top billedet

Ultralyd af mammae (Bryst Ultralyd)

Hvad er en Ultralyd?

Ultralyd kommer fra kombinationen af Ultra, som er latin og betyder ”ud over, hinsides”, men som ifølge den danske ordbog er defineret: ” som noget, der ikke, eller kun vanskeligt kan registreres ved hjælp af de menneskelige sanser”. Lyd, er udtryk for svingninger i lufttrykket omkring atmosfærens tryk og som bevæger sig i bølger, - lydbølger. Hørbar lyd for mennesker ligger mellem 20 og 20 000 KHz.

 

Ultralyd anvender højfrekvente lydbølger (typisk 3-15 MHz), som er sendes ind i kroppen og reflekteres fra vævet, hvorved der kan dannes et lydbillede, som elektronisk kan ændres til et skærmbillede af vævet.

Ultralydsscanning er meget velegnet til undersøgelse af brysterne, idet vævet er solidt og nogle gange også væskefyldt. Billederne er levende billeder af forholdene i brystet, hvilket kan anvendes i diagnostikken samt til at vejlede prøvetagninger (biopsier).

 

Ultralyd i Brystdiagnostikken

Når vi foretager ultralyd af et bryst/brysterne, er det som regel led i en mere omfattende undersøgelse, der også omfatter mammografi og samtale med en speciallæge samt klinisk undersøgelse, idet den sikreste brystdiagnostik opnås ved at samle ultralyd med de andre diagnostiske delelementer til en Klinisk Mammografi >>

Således anbefaler sundhedsstyrelen, at der ikke foretages screening for brystkræft alene med ultralyd.

 

Der er dog mange tilfælde, hvor ultralyd fagligt vurderes tilstrækkelig eller, hvor mammografi netop er foretaget, og derfor er unødvendig aktuelt. Endvidere er der patienter, som ikke ønsker mammografi, uanset sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kendskab til disse. Vi foretager derfor også ultralyd i varierende omfang afhængig af problemstillingen, - og patientens ønsker. Således foretager vi som udgangspunkt en Bryst Ultralydspakke.

 

Når Frederiksstadens Klinik udfører Bryst Ultralydspakke består den af:

 • 1. Samtale og klinisk undersøgelse hos specialist i bryst diagnostik (mammaradiolog)

  Brystspecialisten vil spørge ind til årsagen til undersøgelsen, herunder evt. disponering til brystkræft, familiære forhold og om tidligere undersøgelser, herunder mammografi. Hvis du har fået foretaget mammografi tidligere, er det en fordel, hvis du medbringer billederne.

  Efterfølgende undersøger lægen din brystregionen ved at se på form og udseende af bryster og brystregion, og ved at mærke efter knuder i brysterne samt eventuelle forstørrede lymfeknuder.

 • 2. UL af bryster og armhuler (Mammae og Aksiller)

  Hvordan foregår undersøgelsen?

  Man ligger på et undersøgelsesleje med overkroppen blotlagt. Herefter smøres gelé på huden, for at lydhovedet (transduceren) får så god kontakt med huden som muligt under scanningen. Under scanningen bevæges transduceren i kontakt med huden, hen over undersøgelsesområdet, og scanningsbillederne kan ses direkte på en skærm.

  Ultralyd foretages af begge bryster og af armhulerne. Ved behov, undersøges yderligere opadliggende områder.

  En scanning tager som regel mellem 5 og 15 minutter, afhængig af størrelsen af brysterne samt vævstypen.

   

  Hvordan opleves ultralyden af patienten?

  Ultralyd foretages ved hjælp af et lydhoved, som via creme på huden, overfører lydbølgerne til vævet og danner et billede på en skærm. Der er intet ubehag ved undersøgelsen, udover at cremen kan føles lidt kølig, og at der kan være ømhed sv.t. brystområder, som undersøges.

 • 3. Normal konklusion på den samlede undersøgelse

  Hvis den samlede undersøgelse viser normale forhold, informerer speciallægen dig om dette, og undersøgelsen er færdig. Resultatet sendes til henvisende instans, - hvis du ønsker dette.

  Enkelte gange kan der være behov for en kontrol, og dette aftales før du forlader klinikken.

 • 4. Fund af uventede forandringer eller sygdom

  Ved fund af uventede forandringer eller sygdom anbefales oftest en supplerende mammografi, som udføres med det samme, ved patientens accept. Herved er undersøgelsen ændret til en klinisk mammografi, som du kan læse om her >>

  Ved fortsat mistanke om sygdom efter den supplerende mammografi, eller hvis der allerede er foretaget tilstrækkelig diagnostik med ultralyd alene, tilbydes biopsi/punktur og/eller henvisning til hospital.

  På Frederiksstadens Klinik foretager vi mange biopsier (vævsprøver) i forbindelse med kliniske mammografier.

  Hvis der er indikation, foretager vi biopsi med det samme, under forudsætning af at du er henvist af:
  - Herlev Hospital eller Rigshospitalet
  - Privat patient (selvbetaler)
  - Forsikringspatient
  - Ventetidsgaranti patient med ret til biopsi

  Hvis du er henvist under sygesikringen, som gruppe 1 eller 2, dækker overenskomsten med danske regioner ikke for biopsier, og Region Hovedstaden ønsker viderehenvisning af dig til Herlev Hospital eller Rigshospitalet mhp. biopsi.

 • 5. Biopsi

  En biopsi er en vævsprøve, der kan tages fra alle typer af væv i kroppen, og som anvendes til at vise et bestemt vævs mikroskopiske sammensætning. En biopsi kan tages i form af en celleprøve (FNA, FinNålsAspirat) og i form af en vævscylinder (GNB, GrovNålsBiopsi).

   

  Når der tages vævscylinder biopsier fra brystet vil der altid blive anlagt en lokalbedøvelse først. Derimod vil der ikke blive lagt bedøvelse først, hvis der kun laves en celleprøve, idet nålen der anvendes er den samme meget tynde nål, som ved anlæggelse af bedøvelse. Derfor er der ikke mening i at lægge bedøvelse, men kun risiko for at bedøvelsesvæsken slører området, som man skal tage prøven fra.

   

  At få taget en prøve indebærer en overordentlig lille komplikationsrisiko for infektion og blødning, men hvis man får blodfortyndende medicin, er det vigtigt for lægen, at vide dette. Der er også en lille risiko for skade på et implantat under prøvetagning. Tal med lægen om risiko, hvis biopsi bliver nødvendig.

   

  Hvordan opleves biopsien af patienten?

  Oplevelsen varierer fra person til person og afhænger, som mammografien, af personalets erfaring samt ens helt eget niveau for påvirkelighed, - både psykisk og fysisk. Vores personale har meget stor erfaring og generelt er vores indtryk, at egen forventning om ubehag i forbindelse med undersøgelsen oftest er større, end det reelt oplevede ubehag. Langt de fleste mærker kun selve stikket ved bedøvelse/finnålsprøve, - hvilket svarer til en blodprøve. Det sværeste i situationen er af psykisk karakter pga. bekymring for biopsiresultatet samt forventningen om ubehag.

Hvad sker der efter undersøgelsen?

Når undersøgelsen er overstået vil der, med din accept, blive sendt svar til den henvisende instans.

Hvis du har fået taget prøver på Frederiksstadens Klinik, vil du blive informeret om hvordan du skal forholde dig, og få information om det fremtidige forløb, inden du går.

Frederiksstadens-logo