- Top billedet

Apparatur

Apparatur i Frederiksstadens Røntgen og Ultralyds klinik

Vores apparatur og relaterede diagnostiske redskaber, er underlagt tilsyn fra SIS (Statens Institut for Strålebeskyttelse, som er en afdeling af sundhedsstyrelsen) og i forbindelse med akkreditering efter sygehus standarder (DDKM).

Vi har tilknyttet fysiker, som er den fagligt ansvarlige for at røntgen apparaturet opfylder de til enhver tid gældende krav. Herunder sikring af de regelmæssige kontroller i den almindelige drift.

 

Vores mammografiudstyr består af:

 

Giotto SDL P.SM HFI G/8 M 01/06-1086

 

Her kan du se en demonstrations video af apparatet.

 

Herudover har vi et mammografi apparat med en helt ny teknologi, som betegnes tomosyntese. Tomosyntese øger den diagnostiske sikkerhed yderligere i visse tilfælde. Her ses IMS/PSM Giotto Tomosyntese Mammografi apparat med betjeningspult.

Selve tomosyntese apparatet. Teknologien er som ved almindelig digital mammografi, men med yderligere mulighed for at snitskære billedinformationen.

 

Hvis du ønsker at se en kort demonstrationsvideo af apparatet, kan du se det her.

 

Vores røntgenudstyr består af:

 

Vores røntgen udstyr er Radiologia-sa, Polyrad S

 

Og til gennemlysning har vi Intermedical Radius R9.

 

Vores ultralydsudstyr består af:

Vi foretager mange ultralyds undersøgelser og anvender 3 apparater fra GE Healthcare:

 

GE LOGIQ S8

 


GE LOGIQ 9

 


GE LOGIQ P5

 

Telefon+45 33 13 43 26

Telefontider

Man - Tors
kl. 9 -12 og 13 -15.45

Fredag
kl. 9 -12 

Frederiksstadens-logo