- Top billedet

Historie

Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik har sine rødder tidligt i 1900-tallet

– efter opfindelsen af røntgenrøret, hvor en dansk læge tog til Tyskland og købte et røntgenapparat.

 

Apparatet blev opstillet på en adresse centralt i København, hvorefter han indledte klinikkens historie i det billeddiagnostiske speciale. Som tiden gik, skiftede klinikken ejere, og der blev indgået aftale med sygesikringen, således at klinikken blev til en speciallægeklinik og dermed en del af det offentlige sundhedsvæsen.

 

I 1970´erne blev klinikken flyttet fra strøget i København til St. Kongensgade, i bydelen Frederiksstaden, lige ved siden af Marmorkirken. Fordi Københavns Kommune ikke tillader liberalt erhverv i stueetagen ud mod handelsgaden, St. Kongensgade, blev klinikken placeret i et gårdmiljø, idet placering i stueetagen var målet, for også at kunne betjene dårligt gående patienter.

 

I 2007 var der igen et naturligt generationsskifte i klinikkens historie, hvor klinikken fik sit nuværende navn, Frederiksstadens Røntgen og Ultralydsklinik, som i daglig tale blot er Frederiksstadens Klinik.

Telefon+45 33 13 43 26

Telefontider

Man - Tors
kl. 9 -12 og 13 -15.45

Fredag
kl. 9 -12 

 

 

Klinikkens historie

 

Frederiksstadens-logo