- Top billedet

Om ultralydsundersøgelser

Hvad er Ultralyd?

Ultralyd kommer af ultra og lyd:

Ultra, er latin og betyder ”ud over, hinsides”, men er ifølge den danske ordbog defineret på følgende måde: ”som noget, der ikke, eller kun vanskeligt kan registreres ved hjælp af de menneskelige sanser”.

Lyd, er udtryk for svingninger i lufttrykket omkring atmosfærens tryk og bevæger sig i bølger, - lydbølger. Hørbar lyd for mennesker ligger mellem 20 og 20 000 Hz.

Ultralyd anvender højfrekvente lydbølger (typisk 3-15 MHz), der sendes ind i kroppen og reflekteres fra vævet, hvorved der dannes et lydbillede, som elektronisk ændres til et skærmbillede af vævet, og derved kan ses på skærmen af et ultralydsapparat.

 

Billederne er således levende billeder af forholdene i kroppen, hvilket kan anvendes i diagnostikken samt til at vejlede prøvetagninger (biopsier).

 

Ultralydsscanning er meget velegnet til undersøgelse af områder med væv, f.eks. i form af solide og væskefyldte organer. Derimod er ultralyd, som hovedregel, ikke velegnet til at se igennem luftfyldte områder (f.eks. lunge og tarm) eller knogledækkede områder (f.eks. hjernen), fordi ultralydsbølgerne stoppes af knogler og luft. Dog kan der ved ultralyd godt ses forandringer i luftfyldte organer, når forandringerne findes overfladisk, eller hvis luften kan fjernes fra området.

 

Hvilke undersøgelser foretages på Frederiksstadens klinik?

Læs mere her >>

 

Forberedelse før en Ultralyd (UL)

Ultralyd af Bughulen (Maven/Abdomen):

Der skal fastes 4 timer før undersøgelsestidspunktet. Dette gælder både ved scanning af øvre og nedre del af maven.

Når du faster, må du hverken drikke, spise eller ryge i 4 timer op til undersøgelsen.

 

Ultralyd af Nyrer og Urinblære: Du skal drikke rigeligt (1 liter) senest 1 time før undersøgelsen, for at få fyldt urinblære, og du må ikke tømme blæren før undersøgelsen af din blære er foretaget.

Ultralyd af Hud og Bløddele: Ingen forberedelse
Ultralyd af Hoved: Ingen forberedelse
Ultralyd af Hals: Ingen forberedelse
Ultralyd af Brystkasse:
Ingen forberedelse
Ultralyd af Bryster:
Ingen forberedelse
Ultralyd af Bryster:
Ingen forberedelse
Ultralyd af Ben:
Ingen forberedelse
Ultralyd af Testikler:
Ingen forberedelse
Ultralyd af Muskler og led:
Ingen forberedelse

 

Hvordan foregår en Ultralyd?

Man ligger på et undersøgelsesleje eller sidder på en stol med den del af kroppen, der skal undersøges, blotlagt. Herefter smøres gelé på den del af kroppen, der skal undersøges, for at lydhovedet (transduceren) får så god kontakt med huden som muligt under scanningen.

 

Under scanningen bevæges lydhovedet (transduceren) i kontakt med huden, hen over undersøgelsesområdet, og scanningsbillederne kan ses direkte på en skærm.

En scanning tager som regel mellem 5 og 15 minutter, afhængig af hvilket område, der skal undersøges.

 

Hvordan foregår biopsi?

Vi tager rutinemæssigt prøver fra bryster og brystregionen. Lægen kan under vejledning af scanningsbilledet indføre nålen med stor præcision til det ønskede sted.

 

En biopsi er en vævsprøve, der kan tages fra alle typer af væv i kroppen, og som anvendes til at vise et bestemt vævs mikroskopiske sammensætning. En biopsi kan tages i form af en celleprøve (FNA, FinNålsAspirat) og i form af en vævscylinder (GNB, GrovNålsBiopsi).

 

Når der tages vævscylinder biopsier fra brystet, vil der altid blive anlagt en lokalbedøvelse først. Derimod vil der ikke blive lagt bedøvelse først, hvis der kun laves en celleprøve, idet nålen der anvendes er den samme meget tynde nål, som ved anlæggelse af bedøvelse. Derfor er der ikke mening i at lægge bedøvelse, men kun risiko for at bedøvelsesvæsken slører området, som man skal tage prøven fra.

 

At få taget en prøve indebærer en overordentlig lille komplikationsrisiko, men hvis man får blodfortyndende medicin, er det vigtigt for lægen, at vide dette, og der er også en lille risiko for skade på et implantat under prøvetagning. Tal med lægen om risiko, hvis biopsi bliver nødvendig.

 

Ved vævsprøvetagning bliver man informeret om proceduren af den læge, der skal foretage prøvetagningen.

 

Efter Ultralyds undersøgelsen

Efter undersøgelsen skal der blot tørres gelé af huden og du kan blot tage dit tøj på og fortsætte dagen. Svaret på undersøgelsen går til henvisende instans, - efter aftale. Vi opfordrer dig til altid at følge op på svaret.

 

Risiko og bivirkninger ved ultralyd

Ultralydsscanning er en hurtig og smertefri undersøgelse uden bivirkninger eller skadelig stråling, og kan foretages ligeså tit man måtte ønske. Ultralydsscanning har været anvendt i over 30 år, uden at der er påvist bivirkninger på mennesker.


Det gør normalt ikke ondt at blive undersøgt, med mindre man i forvejen har smerter det sted, der skal undersøges, hvorved smerte kan fremprovokeres, når lydhovedet bevæges henover.


Alle typer undersøgelser indeholder en lille risiko for et falsk positivt eller falsk negativt svar. Store mængder luft i tarmene eller udtalt fedme kan gøre det vanskeligt at tolke scanningsbillederne korrekt.

 

Ved biopsi fra mammae findes en særdeles lille komplikationsrisiko for forbigående blødning og infektion samt for punktur af et eventuelt implantat eller anden struktur. Derfor er information om blodfortyndende medicin/blødningstilstande og implantater af stor værdi før biopsi.

Telefon+45 33 13 43 26

Telefontider

Man - Tors
kl. 9 -12 og 13 -15.45

Fredag
kl. 9 -12 

 

 

 

Ultralyd

Frederiksstadens-logo